Słowo Księdza Proboszcza do Parafian

 

Moi Kochani Parafianie!

Wszyscy z pokorą i nadzieją przyjmujemy ten trudny okres pandemii oraz wynikające z tej sytuacji rozmaite ograniczenia, boleśnie dotykające także naszego życia duchowego. Czas przez nas przeżywany powoduje, iż budzi się  w nas obawa o jutro. Nikt z nas nie lubi rzeczy, które są dla nas nieznane. Bardzo często pojawiają się w nas wtedy negatywne emocje, lęk, strach przed tym, co może nastąpić. Obecnie wszyscy na własnej skórze doświadczamy niewiadomej jutra, która związana jest z panującą pandemią koronawirusa. Z pewnością chcielibyśmy, aby ta cała sytuacja zakończyła się, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się, wyjść kiedy i dokąd chcemy, odwiedzić naszych bliskich, znajomych, pójść do kościoła, w ulubione miejsca, bez lęku, że możemy zachorować.

W tych dniach bardzo przypominamy apostołów, którzy po śmierci Jezusa, z lęku skryli się w wieczerniku. Zamknęli się w tym miejscu, gdzie spędzili ostatnie chwile wraz z Nim, tam gdzie czuli się bezpiecznie, gdzie czuli Jego obecność i bliskość. W tym trudnym dla nich momencie byli razem. Podobnie i my w tych dniach jesteśmy szczelnie odizolowani, za zamkniętymi drzwiami z obawy przed śmiercionośnym mikrobem. Jesteśmy pełni niepewności o to, co przyniesie nam jutro. Ta sytuacja sprawia, iż tęsknimy za Jezusem Chrystusem, z którym nie możemy się spotkać jak poprzednio  w naszym parafialnym wieczerniku.

Wielu z Was z tego powodu doświadcza ogromnego bólu duszy, gdyż nie może być przy swoim Mistrzu, na żywo podczas liturgii i wsłuchiwać się w Jego słowa ani karmić się Jego Ciałem. Wielu uczestniczy w tych dniach  w Eucharystiach dzięki transmisjom radiowym, telewizyjnym i internetowym. Ten czas stał się usilnym poszukiwaniem kontaktu z Chrystusem.

Dla wielu obecna chwila jest dobrą motywacją do tego, aby zastanowić się nad swoim życiem. Mamy okazję zatrzymać się i odłożyć na bok to, co na co dzień nas zajmuje, za czym tak usilnie gonimy. Okres ten uświadamia nam, co tak naprawdę w życiu warte jest zachodu. Kwarantanna być może pozwala nam wyhamować i dostrzec wartości, do których się przyzwyczailiśmy, a które być może przestaliśmy już zauważać, bo były takie zwyczajne, normalne, oczywiste. Czasem potrzeba stanu wyjątkowego, abyśmy się obudzili i przetarli oczy oraz docenili to, co straciliśmy – choćby tylko na krótko.

Wykorzystajmy te dni na zacieśnienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Odkryjmy na nowo męża, żonę, dzieci, sąsiada… Spójrzmy także na stan swojej wiary. Papież Franciszek w orędziu podczas nabożeństwa na pustym Placu św. Piotra powiedział: „Myśleliśmy, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie, to nie jest czas Twojego sądu, ale naszego wyboru tego, co się liczy”. Pochylmy się nad tymi przejmującymi słowami i przemyślmy je bardzo głęboko odnosząc je do stanu swojego ducha. Warto ten czas, który teraz mamy, poświęcić także na głębszą modlitwę, na zasłuchanie się w Boże słowo oraz na odkrycie wartości sakramentów świętych.

Pamiętajmy o ufności Dziecka Bożego i oddaniu się pod opiekę Miłosiernego Boga i Maryi. Tak robili nasi przodkowie w trudnych momentach historii. A trudnych i nieraz wydawałoby się beznadziejnych sytuacji nie brakowało. Wystarczy znać historię. Zawierzajmy modlitwie siebie i swoich bliskich Bożej Opatrzności oraz starajmy się spokojne i godnie przejść wspólnie przez ten trudny i ważny czas.

My kapłani wierzymy w Waszą wewnętrzną cierpliwość, siłę i  braterską odpowiedzialność za życie swoje i drugiego człowieka, która pozwoli nam wszystkim przetrwać tę próbę. Mimo niemożności uczestniczenia wiernych  w nabożeństwach i Mszach św. w kościele, nie przestajemy się modlić za każdego kto buduje wspólnotę parafii Trójcy Przenajświętszej. Jednocześnie zapewniamy, że jesteśmy gotowi do duchowej pomocy i posługi, każdemu potrzebującemu. Mamy nadzieję, że rychło się spotkamy – uwolnieni od lęku  i zagrożenia, bezpieczni przy ołtarzu naszego Pana Jezusa – Lekarza ciał i dusz.

 

Z braterskim pozdrowieniem

  Ks. kan. Ryszard Olejnik – Proboszcz

wraz z księżmi Wikariuszami

 

scholka-1

Chwalmy Pana śpiewem

         Schola dziecięca jako grupa muzyczna, stara się przyczyniać do jeszcze pełniejszego i lepszego przeżywania Mszy Świętych dla dzieci.  Jej  zadaniem jest także uwrażliwienie na wartość i piękno muzyki religijnej, rozwoju zainteresowań muzycznych i wokalnych. Spotkania, które odbywają się w soboty o godz. 10.00, pogłębiają ich wiarę, a także wiedzę religijną. (więcej…)

logo-ał-2-360x200

DEKRET O DIAKONACIE STAŁYM W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

„Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich.” (KKK 1570).

(więcej…)

niepodlegla

100. rocznica odzyskania niepodległości

       „Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród.” (List Pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy) (więcej…)

asysta

Spotkania Asysty Parafialnej

          Spotkania Asysty Parafialnej  odbywają się w każdą 1-szą niedzielę miesiąca na wspólnej Mszy Świętej w intencji tworzących tę grupę parafialną, o godz. 18.00, po której odbywa się spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem. 

(więcej…)

Ministranci

Ministranci i lektorzy pełnią piękną i ważną posługę w czasie nabożeństw, Mszy św. procesji. Uczestniczą w formacji duchowej. Organizują także wycieczki, mecze piłkarskie, obozy wakacyjne. Zapraszamy w nasze szeregi. Czytaj dalej...

Ruch Światło–Życie

Jednym z ruchów odnowy Kościoła, jakie wyznaczyła nauka Soboru Watykańskiego II, jest Ruch Światło–Życie, którego znakiem jest starochrześcijański symbol fos – zoe. Są to greckie słowa „światło” oraz „życie”, splecione literą omega, które razem tworzą krzyż. Ruch ten zrzesza w swoich szeregach zarówno dzieci, młodzież, dorosłych jak również kapłanów, zakonników i zakonnice oraz członków instytutów świeckich i rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół, czyli ludzi najróżniejszych – pod względem wieku i powołania.

Zespół muzyczny Duo Corda

Jesteśmy młodymi ludźmi, których połączyła wspólna pasja grania i śpiewania na chwałę Bożą. Spotykamy się by rozwijać się tak pod względem wokalnym, instrumentalnym a także duchowym. Regularnie włączamy się w oprawę muzyczną niedzielnej Mszy Świętych o godz. 18.00, organizujemy wieczory uwielbienia oraz uczestniczymy w innych bieżących wydarzeniach w Parafii. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcieliby razem z nami chwalić Boga grą i śpiewem, w szczególności zaś chłopaków/mężczyzn – tenorów (najlepiej w wieku ok. 20-30 lat) oraz instrumentalistów. Czytaj dalej...

Grupa modlitewno-biblijna

Spotkania grupy modlitewno-biblijnej są dobrą okazją do modlitwy i medytacji nad Słowem Bożym. Wspólne słuchanie Słowa i niebywałą okazją do pogłębienia swojej wiary, bez której nie można poznać Kim i Jaki jest nasz Bóg Czytaj dalej...

Asysta Parafialna

Asysta Parafialna była jedną z pierwszych wspólnot, która powstały zaraz po erygowaniu parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. Założycielem asysty był ks. kan. Ryszard Olejnik, natomiast jej pierwszym prezesem był … . Obecnie asysta liczy około 30 członków. Czytaj dalej...

Wspólnota Żywej Róży

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które codziennie modlą się odmawiając różaniec. Wspólnota ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy modlitwy Ojcze nasz (x 1), Zdrowaś Maryjo (x 10) i Chwała Ojcu (x 1). Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Czytaj dalej...

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii Trójcy Przenajświętszej został powołany z inicjatywy ks. kan. Ryszarda Olejnika i jego działalność skupiona jest na następujących zadaniach: dystrybucja żywności rodzinom potrzebujących pomocy, przygotowywanie paczek żywnościowych w okresach świątecznych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie pomocy dla ludzi w sytuacjach „losowych”, współpraca ze Szkołami w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży.

Kościół Domowy – Krąg Rodzin

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Czytaj dalej...