Rozpoczynamy trzyletni cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania dla uczniów klas gimnazjalnych naszej parafii. Uczniowie klas I, II i III oprócz uczęszczania na katechezę szkolną, mają obowiązek uczestnictwa we niedzielnej Mszy św. o godz. 9.30 oraz we Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca, poprzedzonej przystąpieniem do sakramentu pokuty. Młodzież klas I i II gimnazjum uczęszcza na katechezę parafialną w 1 czwartki miesiąca o godz. 18.00 (Eucharystia, katecheza).

Uczniowie klas III w ramach bezpośredniego przygotowania, w pierwsze niedziele miesiąca mają obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 18.00 oraz w katechezie parafialnej.

Młodzież ucząca się Gimnazjum nr 31 swoją deklarację przyjęcia sakramentu bierzmowania składa u katechety. Od katechety również otrzymuje dzienniczek kandydata do bierzmowania. Młodzież gimnazjalna ucząca się w innych szkołach zgłasza swój udział w przygotowaniu do bierzmowania w parafii.

Przypominam, że przygotowanie dotyczy wszystkich uczniów chodzących do I, II i III klasy gimnazjum oraz, że każdy parafianin ma obowiązek przyjmowania sakramentów w swojej parafii.