Rozpoczynamy trzyletni cykl przygotowania do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z klas VII i VIII szkół podstawowychoraz III klas gimnazjalnych naszej parafii.

        Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oprócz uczęszczania na katechezę szkolną, zapraszamy szczególnie na niedzielną Mszę św. o godz. 9.30 - z kazaniem dla młodzieży, a w trzecie niedziele miesiąca lub inny ustalony termin na Msze św. o godz. 18.00 oraz dedykowane spotkanie.

        Uczniowie klas III Gimnazjum w ramach bezpośredniego już przygotowania, zapraszamy szczególnie w pierwsze niedziele miesiąca na  Mszę św. o godz. 18.00, po niej krótkie nabożeństwo adoracyjne i spotkanie.

       Przypominamy, że przygotowanie dotyczy wszystkich uczniów chodzących do VII, VIII Szkół Podstawowych i III kl. Gimnazjum. Niech Bóg czyni nas przyjaciółmi Ducha świętego, tymi którzy zaprowadzają pokój.

Modlitwy

Pragniemy aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad
„.

 

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić

daru mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą 
i nigdy dóbr tego świata nad dobro wieczne nie przedkładał.

Daj mi dar rozumu, abym poznał, o ile pozwala na to nieudolność ludzka, prawdy objawione.

Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej 
i wszelkich rzeczy stworzonych, a poznał wielkość Twoją.

Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego
 i spełniał wolę Bożą.

Daj mi dar mocy, abym przezwyciężał pokusy szatana.

Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, 
w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi.

Daj mi dar Bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, abym się bał grzechu więcej niż śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, daj dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał 
i ducha umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią szczęśliwą.