Rozpoczynamy trzyletni cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania dla młodzieży z klas VI i VII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych naszej parafii. Uczniowie klas VI i VII szkoły podstawowej prócz uczęszczania na katechezę szkolną, mają obowiązek uczestnictwa we niedzielnej Mszy św. o godz. 9.30 oraz we Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca, poprzedzonej przystąpieniem do sakramentu pokuty. Młodzież klas III gimnazjum uczęszcza na katechezę parafialną w 1 czwartki miesiąca o godz. 18.00 (Eucharystia, katecheza).

Uczniowie klas III w ramach bezpośredniego przygotowania, w pierwsze niedziele miesiąca mają obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 18.00 oraz w katechezie parafialnej.

Przypominam, że przygotowanie dotyczy wszystkich uczniów chodzących do VI, VII szkoły podstawowej i III gimnazjum oraz, że każdy parafianin ma obowiązek przyjmowania sakramentów w swojej parafii.