Spotkania Asysty Parafialnej  odbywają się w każdą 1-szą niedzielę miesiąca na wspólnej Mszy Świętej w intencji tworzących tę grupę parafialną, o godz. 18.00, po której odbywa się spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem. 


           Jeśli chcesz i możesz robić „coś więcej dla Zbawiciela”, a ten rodzaj posługi Ci odpowiada, przyjdź do nas – czekamy na Ciebie w 1-szą niedzielę każdego miesiąca. Zapraszamy!