Sakrament chrztu św. w naszym Kościele udzielany jest w niedziele oraz w święta i uroczystości na Mszy Świętej o godz. 12.30.

       Dziecko do chrztu św. należy zgłosić w kancelarii parafii, przynajmniej dwa tygodnie przed udzieleniem sakramentu.

Dokumenty do zgłoszenia chrztu:

  • Ksero wyciągu urodzenia dziecka z USC
  • Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
  • Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (młodzież: świadectwo z religii i sakramentu bierzmowania)
  • W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:

  • Niewierzący i innowiercy
  • Żyjący na kontrakcie cywilnym
  • Prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
  • Nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy