Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje ciągle aktualna: „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której «na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus», dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (KKK 1364). Msza Święta uobecnia Ofiarę Krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców (KKK 1366).

           Zachęcamy wiernych parafian do ofiarowania mszy św. w intencji swoich bliskich zmarłych, z prośbą do Boga o ich zbawienie, oraz za żyjących, by dobry i miłosierny Bóg zechciał obdarzyć ich swoim błogosławieństwem. Intencje Mszy Świętych przyjmujemy w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia oraz po Mszach Świętych.