Wraz z erygowaniem parafii Trójcy Przenajświętszej, została powołana grupa Łączników parafialnych, których praca polegała na odwiedzaniu parafian i informowaniu ich o stanie budowy nowej świątyni. Łącznicy parafialni zajmują się również zbieraniem ofiar na rzecz kościoła, roznoszeniem opłatków wigilijnych, informowaniu parafian nie chodzących do Kościoła o bieżącej działalności parafii.