Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii Trójcy Przenajświętszej został powołany z inicjatywy ks. kan. Ryszarda Olejnika i jego działalność skupiona jest na następujących zadaniach:

* dystrybucja żywności rodzinom potrzebujących pomocy,
* przygotowywanie paczek żywnościowych w okresach świątecznych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
* organizowanie pomocy dla ludzi w sytuacjach „losowych”,
* współpraca ze Szkołami w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży,