Historia

          Od maja 2019 roku została reaktywowana w naszej parafii schola dziecięca. Jako grupa muzyczna, stara się przyczyniać do jeszcze pełniejszego i lepszego przeżywania Mszy Świętych dla dzieci.  Jej  zadaniem jest także uwrażliwienie na wartość i piękno muzyki religijnej, rozwoju zainteresowań muzycznych i wokalnych.

Działalność

          Dzieci swoimi głosami chcą chwalić Pana na Mszach Świętych, w niedziele o godz. 11.00. Poprzez „zarażanie” pięknem śpiewu i muzyki religijnej, chcą zachęcać do aktywnego uczestniczenia w Eucharystii, zarówno rówieśników jak i tych, którzy duchem zawsze pozostaną młodzi.

         Schola nie tylko uczy śpiewu, ale przede wszystkim pomaga dzieciom odnaleźć swoje miejsce w życiu, dostrzec rzeczy ważne i pogłębić sens życia z Bogiem.

         Pamiętajmy, iż poprzez śpiew  wszyscy dwa razy się modlimy, bardziej miłujemy Boga i nie wstydźmy się tego wyznawać.  Możemy to wyrazić poprzez słowa piosenek, które pozwalają nam na swobodne i naturalne wyrażenie swej miłości i przynależności do Bożej rodziny.

          Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to piękne dzieło naszej parafii.

  Termin spotkań: Każda sobota o godz. 10.00

  Opiekun: ks. Tomasz Cyliński