1

Światowe Dni Młodzieży trwają blisko dwa tygodnie i składają się z dwóch zasadniczych części:
pierwsza to Dni w Diecezjach, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania;
druga to Wydarzenia Centralne, czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

2

Struktura Dni w Diecezjach zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji. Jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, poznawania regionu, w którym młodzież spędza czas, wspólnej modlitwy, formacji duchowej, kulturalnej i patriotycznej.

5

Po zakończeniu Dni w Diecezjach, wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża się w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia Światowych Dni Młodzieży, w środę, czwartek i piątek bierze się udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę zaś pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Ojcem Świętym, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej Światowy Dzień Młodzieży.

7

Św. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia
Św. Jan Paweł II – pomysłodawca Światowych Dni Młodzieży

9

  • w każdej parafii powstają grupy młodzieży, które podejmują przygotowanie do ŚDM w oparciu o sześć sekcji (medialna, muzyczna, liturgiczna, formacyjno-modlitewna, wolontariuszy i finansowa);
  • od 27 września 2014 roku wszystkie parafie Archidiecezji Łódzkiej nawiedzają relikwie św. Jana Pawła II. W każdej parafii relikwie pozostają dwa lub trzy dni;
  • podczas katechez, mszy świętych oraz spotkań dla młodzieży odmawiana jest wspólnie modlitwa w intencji ŚDM 2016;
  • w każdy pierwszy piątek miesiąca w parafiach naszej archidiecezji organizowane są spotkania formacyjne dla młodzieży przygotowane na obecny rok duszpasterski Serce 2.0, których celem jest odkrycie głębi sakramentu Pokuty i Eucharystii.

10

Chcemy jako wspólnota Kościoła Łódzkiego przyjąć do naszej archidiecezji ok. 15 tyś. młodych z różnych krajów świata. Młodzież, która przybędzie do Łodzi i okolic w dniach 19-25 lipca 2016 roku zostanie przyjęta w rodzinach i parafiach.