Historia

          Od września 2018 roku istnieje w naszej parafii Grupa Modlitewno-Biblijna. Spotkania są dobrą okazją do pochylania się nad Słowem Bożym. Wspólna modlitwa, rozważanie Słowa Bożego i próba jego głębszego zrozumienia, są czymś nieodzownym w życiu każdego chrześcijanina, jeśli chrześcijanie – uczniowie Chrystusa – mają być tymi, których Jezus posyła do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierza (por Łk 10, 1). Ze Słowa Bożego ma się  rodzić  wiara prowadząca do zbawienia.

 

Działalność

  • Wspólna modlitwa i rozważanie Pisma Świętego
  • Geneza Słowa Bożego i wyjaśnienie go pod kątem nauk biblijnych
  • Wprowadzanie Słowa Bożego w życie

 

Termin spotkań: Każda środa po Mszy Świętej o godz. 18.00

Opiekun: ks. Tomasz Cyliński